शाळेत तास

बाळाला औषध देताना ,0.5 ml आणि 5 ml ह्यात फरक न समजलेले आई बाप बघतांना ,शाळेत गणिताचा तास किती महत्वाचा असतो ,ह्याची जाणीव होते मला😊😊

दात यायच्या वेळी गळ्यात दातपट्टा घालून आणणारे आईबाप बघतांना शाळेत शास्त्राचा तास किती महत्वाचा होता ह्याची ही जाणीव होते मला😊😊
मूल व्हावे म्हणून नवस करून ,आणि ते झाले म्हणून तो नवस फेडायला गेल्यावर, बाहेरचे अन्न खाऊन जुलाब झालेल्या बाळाला बघून , जीवशास्त्राचा तास किती महत्वाचा होता हे ही जाणवते मला 😊😊
आपला नंबर नसतांना उगाच मध्ये घुसू पाहणाऱ्या आई बापांना बघून समाजशास्त्र किती महत्वाचे आहे ते ही जाणवते मला 😊😊
शाळेत मार्क कमी येत आहेत म्हणून बुद्धीवर्धक औषधे मागणाऱ्या आईबापांना बघून त्यांच्याच बुद्धी ची कीव करावी की त्यांना, त्यांच्या शाळेतील दिवसांची आठवण करून द्यावी हेच कळत नाही मला 😊😊
आपल्या लेकरांसमोर सिगारेट दारू गुटखा इत्यादी व्यसने करणाऱ्या आईबापांना बघून शाळेतील संस्कारवर्गाचा किती महत्वाचा ह्याची देखील जाणीव होते मला 😊😊
ह्या सर्वांना परत एकदा लहान करून ,शाळेत घालावे वाटते मला ! ह्यांचा सर्व बेसिक मध्ये राडा आहे हे जाणवते ! शास्त्रीय दृष्टिकोन ,चांगले विचार , योग्य सामाजिक व्यवहार ,हे सर्व यायला शाळा आणि आजूबाजूचे वातावरण खूप महत्वाचे असते ,आणि महत्वाचे असते वय ! लहान वयात जे आपण शिकतो ते म्हातारपणा पर्यंत साथ देते 😊 एकदा का वयाचा तो टप्पा ओलांडला की काही उपयोग नाही!
आपल्या मुलांवर योग्य संस्कार करा , शाळेचा ह्यात खूप मोठा वाटा असतो , चांगले शिक्षक हे चांगले राष्ट्र निर्माण करणारे ,आणि आपल्या मातीच्या गोळ्याला आकार देणारे असतात . त्यांचीच संख्या कमी होत आहे😢😢
शिक्षण आणि शिक्षकांचे महत्व जो राजकारणी जाणेल त्याला निवडून दिले तर काही भविष्य आहे आपल्याला ……..
….
….
..
.
. नाहीतर इतिहासाच्या तासाला बसून कायम इतिहासात च राहू आपण !!

Leave a Comment