आपुलीच प्रतिमा होते……

कविता कशी सुचते? यावर ग्रेसांनी छान उत्तर दिले…. माझ्या टेबलाच्या गंजक्या खिळ्यांचे हुंदके मला ऐकू येतात तेव्हा मला कविता सुचते.तर आरती प्रभू म्हणतात.. माझ्या अजाण निष्प्राण कवितेच्या वाट्याला जाऊ नका… मोडून पडाल

Read more