राईस पकोडा

बाहेर मस्त भुरभुरणारा किंवा रिमझिम बरसणारा पाऊस आणि घरामध्ये गरमागरम भजी, पकोडे आणि चहा यांचा आस्वाद घेणारे चहाप्रेमी… हे चित्र थोड्या फार फरकाने सगळीकडेच दिसतं. पाऊस पडायला लागला की काहीतरी गरमागरम, क्रिस्पी, क्रंची आणि तळलेलं खाण्याची इच्छा होतेच. खरंतर पाऊस नसला तरी असे चटकदार पदार्थ एरवीही खायला सगळ्यांना आवडतातच.. म्हणूनच तर घरात भात उरला असेल तर हा एक मस्त पदार्थ करून बघा. उरलेल्या भाताला फोडणी देणं किंवा त्याचा शेजवान राईस, फ्राईड राईस करणं, हे तर नेहमीचंच. यावेळी हा नवा आणि एकदम सोपा पदार्थ ट्राय करा.

राईस पकोडा करण्यासाठी खूप शिळा भात वापरू नका. सकाळचा उरलेला भात रात्री अशा पद्धतीने खाणे चांगले.

Read more