Back to Top

Tag Archives: child psycology

निष्पाप

मुलं किती निष्पाप असतात 🥰 परवा आमच्याकडे पसारा या विषयावर गप्पा चालू होत्या.. मी मुलींना सांगत होते की, आम्हाला लहानपणी सांगितलं जायचं की, तिन्हीसांजेला घर आवरून, हातपाय स्वच्छ धुवून देवापुढे दिवा लावतात त्यामुळे वातावरण प्रसन्न होतं आणि घरी लक्ष्मी येते 😊 !! मग लक्ष्मी कोण ? ती कशाची देवता आहे ? वगैरे गप्पा झाल्या. देवताळेपणा म्हणून नाही तर त्यानिमित्ताने त्यांना नीटनेटकेपणा, स्वच्छ्ता, वाणी शुध्द होण्यासाठी श्लोक, स्तोत्र म्हणणे यात काहीच गैर नाही. त्याला कर्मठपणा, रूढी, परंपरा वगैरे ची जोड देण्याचा अट्टाहास तर मुळीच नाही. असो, मुद्दा असा की हे सगळं बोलणं झालं आणि आम्ही आपापल्या कामाला लागलो.

Read more

बबड्या

बबड्या-

 

एखाद्या कुटुंबातल्या मुलाचा बबड्या कसा होतो? हा खरोखरच आवर्जून वेळ काढून अभ्यासण्यासारखा विषय आहे.
वयाची विशी उलटून गेलेल्या आपल्या बबडूच्या अंथरूणाची घडी घालणं, बेडवरची विस्कटलेली बेडशीट व्यवस्थित घालणं, बबडूचे कपडे धुवायला टाकणं, त्याच्या खोलीतलं टाॅयलेट स्वच्छ करणं, चहा-काॅफी-दूध-नाश्ता सगळं सगळं अगदी हातात आणून देणं, बबडूला डबा देणं, रोज संध्याकाळी त्याच्या सॅकमधून तो डबा काढून धुवून ठेवणं, बुटात तसेच राहीलेले किंवा इतरत्र पडलेले पायमोजे शोधून धुवायला टाकणं इत्यादी कामं रोजच्या रोज अगदी नियमितपणे करणाऱ्या आया मी पाहिल्या आहेत.

Read more