खमंग काकडी रायता…
🥦🫐🍎🍇🥬🥬
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ:
१५ मिनिटे
लागणारे जिन्नस:
साहित्यः-
कोवळ्या काकड्या,
घट्ट ताजे दहि,
साय,
सैंधव मीठ,
फोडणीची मिरची (ठेचुन / मिक्सर मधुन काढुन घेणे),
सजावटी साठी डाळिंबाचे दाणे.

क्रमवार पाककृती:
क्रुती:-
काकड्या छान कोचवून घाव्या, फोडणीची मिरची (ठेचुन / मिक्सर मधुन काढुन घेणे)
एका मोठ्या बाऊल मधे घट्ट दहि छान फेटुन घ्यावे व त्यात साय, सैंधव मीठ चांगले मिसळुन घेणे.
कोचवलेली काकडी त्यात घाला, ठेचुन घेतलेली फोडणीची मिरची घाला आणि शेवटी डाळिंबाचे दाणे घालून सजवा.

वाढणी/प्रमाण:
२ जणांसाठी ३ काकड्या घाव्यात.
अधिक टिपा:
ठेचुन घेतलेल्या फोडणीच्या मिरचीमुळे एक छान चव येते. सैंधव मीठ असल्यामुळे पाचकही आहे. वाट्लंच तर चाट मसाला हि घालु शकता. पुलाव, बिर्याणी असेल तर जोडीला ऊत्तम.