इ ५ वी ते ७ वी साठी वाचनीय पूस्तकं

१)एक होता कार्व्हर
२)तोत्तोचान
३)पुण्यभूमी भारत सुधा मूर्ती
४)रस्कीन बॉण्डच्या कथा रोहन प्रकाशन
५) तुमचे आमचे हिरो मनोविकास प्रकाशन
६) पक्षी आमचे सखे शेजारी किरण पुरंदरे
७)सव्वाशे बोधकथा ग्रंथाली
८)शब्दमागच्या गंमत गोष्टी सुजॉय रघुकुल समकालीन प्रकाशन Continue Reading