…पसारा…..

आज स्वयंपाकघर आवरायला काढलं होतं. आवरायच्या आधीच ठरवलं होतं की ज्या गोष्टी गेल्या वर्षभरात लागल्याच नाहीत,वापरल्या गेल्याच नाहीत त्या सरळ काढून टाकायच्या आणि देऊनच टाकायच्या.अशा ब-याच निघाल्या पाहता पाहता.केवढा पसारा.
विस्मृतीत गेलेल्या ब-याच गोष्टी.कधीकधी त्या हव्या होत्या पण वेळेवर कुठे ठेवल्या तेच आठवलं नाही.म्हणून ती वेळ भागवायला लगेच बाजार गाठला.
सगळं उरकल्यावर ती वस्तु सापडली.पण मग काय उपयोग?? Continue Reading