ब्रह्मांड

उत्पत्ती, स्थिती, विनाश

लेखक: मोहन आपटे

मूल्य २७५₹ टपाल ३५₹ एकूण ३१०₹

विश्वाची उत्पत्ती आणि सद्य:स्थिती या संबंधात अनेक मतभेद आहेत. विश्वनिर्मितीचा महास्फोट सिद्धांत आज तरी सुप्रतिष्ठित झाला आहे. अर्थातच प्रस्तुत ग्रंथात महास्फोट सिद्धांतामधील संकल्पनांना अग्रस्थान मिळाले आहे. भविष्यकाळात महास्फोट सिद्धांताला बाजूला सारून एखादा नवीन सिद्धांत पुढे येईल, काही सांगता येत नाही. म्हणून विश्व स्वरूपाच्या इतरही संकल्पना माहिती असायला हरकत नाही. त्याप्रमाणे महास्फोट सिद्धांताबरोबर विश्वोत्पत्तीच्या इतर काही महत्त्वाचा सिद्धांतांना या पुस्तकात स्पर्श केला आहे. Continue Reading