चिंता
स्वरूप आणि उपाय
अर्थात

शोध मन: स्वास्थ्याचा

लेखक: डॉक्टर प्रदीप पाटकर

मूल्य: १४०₹ टपाल ३५₹ एकूण १७५₹

 

तुटलेली मन साधणे, पुन्हा उभारणे, सशक्त करणे हा मानसोपचाराचा हेतू असतो. भारतात १० लाख लोकांमागे व १ लाख मनोरुग्णांमागे एक मानसोपचार तज्ञ उपलब्ध हे प्रमाण असल्यामुळे मानसोपचाराचे प्रचंड काम आपण

Read more