Board Exam 2020 :

आता आपल्या हातात आहे थोडाच वेळ, कशी कराल परीक्षेची तयारी?

दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले असताना आता शेवटच्या टप्प्यात आपल्याला अधिक वेगानं अभ्यास करायचा असतो.
अशावेळी आपल्याला सगळं पुस्तक वाचणं शक्य नसतं मात्र काही छोट्या टिप्स तुम्ही केल्यात तर आपला अभ्यास कमी वेळात अधिक चांगल्या पद्धतीनं होऊ शकतो.

यासाठी खालील काही खास महत्वाच्या टिप्स चा तुम्हाला निश्चित उपयोग होईल.

5R या तत्वाचा वापर करून अभ्यास करा.

Research- आपल्याला काय कठीण जातं हे शोधून काढा. त्यावर रनिंग छोट्या पॉकेट नोट्स तयार करा.

Read- आपल्याला कठीण जाणारा भाग अथवा विषय पुन्हा पुन्हा वाचा

Remind- वाचलेल डोळे बंद करून आठवण्याचा प्रयत्न करा.

Rewrite- त्यानंतर कागदावर मुद्दे लिहून काढा

Review- आपलं उत्तर बरोबर आले की नाही हे पुन्हा तपासून पाहा.

रनिंग नोट्स, पॉकेट नोट्स कशा काढाल,
गणितातील सूत्र किंवा भाषा आणि साहित्यातील महत्त्वाचे मुद्दे डोळ्यासमोर कायम रहावेत यासाठी पॉकेट नोट्सचा वापर होतो.
त्यासाठी तुम्ही नोट्स काढायला हव्या. त्या तुमच्या शब्दात आणि लक्षात राहतील अशा असाव्यात.
चालता फिरता उठता बसता फक्त पुढचे काही दिवस आपल्याला अवघड जाणाऱ्या विषयातील न येणारा भाग आठवून पाहण्याचा प्रयत्न करा.

पुढचे काही दिवस वेळेचं चोख नियोजन करा.

खाणं, जेवणं, झोपणं आणि अभ्यास करणं यांच्या वेळा ठरवून घ्या.

दिवसातील किमान 1 तास हा खेळ अथवा व्यायाम 1 तास तुमचा आवडता छंद जोपासण्यासाठी द्या. त्यामुळे तुमचं मन आणि मेंदू दोन्ही प्रसन्न राहिल.

घोकंपट्टीवर भर नको

महत्त्वाचे मुद्दे आपल्या भाषेत लिहून काढा. घोकंपट्टी केल्यानं मुद्दे अथवा विषय विसरण्याची भीती राहाते. त्यामुळे एखाद वाक्य किंवा शब्द विसरला तर पुढंचं काहीही आठवत नाही. त्यासाठी महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करून लिहून काढा आणि आपल्या भाषेत पेपरमध्ये मांडा.

गणिताची सूत्र, विज्ञानातील सूत्र आणि आकृत्या जशाच्या तशा लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा.

दिवसातील 1 तास मेडिटेशन आणि रिव्हिजन

संपूर्ण दिवसाचा अभ्यास झाल्यानंतर आज आपण दिवसभरात काय केलं. किती केलं आणि कशापद्धतीनं केलं याचा आढावा घेणं महत्त्वाचं आहे.

मेडिटेशनमुळे मन शांत आणि स्थिर होतं. त्यामुळे एकाग्रता वाढण्यास मदत होते.

वरील सर्व गोष्टी अमलात आणा.

शाळेतील सर्व विषयांचे स्वाध्याय, प्रयोगाच्या वह्या, निबंध वह्या, काही प्रकल्प असतील ते पूर्ण करून जमा केल्याची खात्री करा. कारण या सर्व गोष्टी पूर्ण केल्यावरच अंतर्गत गुण मिळतात.

खूप अभ्यास करा

मन प्रसन्न ठेवा

घरातील व्यक्तींशी संवाद साधा

शिक्षकांसोबत संवाद ठेवून आपल्या समस्यांचे निराकारण करा

परीक्षेला आत्मविश्वासाने सामोरे जा

यश तुमचेच आहे

यशस्वी भव!!!💐👍