इ ५ वी ते ७ वी साठी वाचनीय पूस्तकं

१)एक होता कार्व्हर
२)तोत्तोचान
३)पुण्यभूमी भारत सुधा मूर्ती
४)रस्कीन बॉण्डच्या कथा रोहन प्रकाशन
५) तुमचे आमचे हिरो मनोविकास प्रकाशन
६) पक्षी आमचे सखे शेजारी किरण पुरंदरे
७)सव्वाशे बोधकथा ग्रंथाली
८)शब्दमागच्या गंमत गोष्टी सुजॉय रघुकुल समकालीन प्रकाशन
९)झाडं लावणारा माणूस माधुरी पुरंदरे राजहंस
१०)आजीच्या पोठडीतील गोष्टी सुधा मूर्ती
११)हरवलेल्या मंदिराचे रहस्य सुधा मूर्ती
१२)आमचं बालपण रोहन प्रकाशन
१३) बोक्या सातबंडे
१४) नापास मुलांच्या कथा
१५) अग्निपंख
१६) गोटय़ा
१७)युवा विज्ञान कुतुहल (आनंद घैसास)
१८) प्रकाशवाटा
१९)का कुठे किती कसं केव्हा (डाॕ. बाळ फोंडके)
२०)मी वनवासी
,२१)साने गुरुजी यांची पुस्तके
२२)इंदिरेस पत्र
२३)डाॅ खानखोजे
२४)अपुर्वाई

१)एक होता कार्व्हर
२)तोत्तोचान
३)पुण्यभूमी भारत सुधा मूर्ती
४)रस्कीन बॉण्डच्या कथा रोहन प्रकाशन
५) तुमचे आमचे हिरो मनोविकास प्रकाशन
६) पक्षी आमचे सखे शेजारी किरण पुरंदरे
७)सव्वाशे बोधकथा ग्रंथाली
८)शब्दमागच्या गंमत गोष्टी सुजॉय रघुकुल समकालीन प्रकाशन
९)झाडं लावणारा माणूस माधुरी पुरंदरे राजहंस
१०)आजीच्या पोठडीतील गोष्टी सुधा मूर्ती
११)हरवलेल्या मंदिराचे रहस्य सुधा मूर्ती
१२)आमचं बालपण रोहन प्रकाशन
१३) बोक्या सातबंडे
१४) नापास मुलांच्या कथा
१५) अग्निपंख
१६) गोटय़ा
१७)युवा विज्ञान कुतुहल (आनंद घैसास)
१८) प्रकाशवाटा
१९)का कुठे किती कसं केव्हा (डाॕ. बाळ फोंडके)
२०)मी वनवासी
,२१)साने गुरुजी यांची पुस्तके
२२)इंदिरेस पत्र
२३)डाॅ खानखोजे
२४)अपुर्वाई