आनंदाचे डोही …..
मध्यंतरी एकदा मैत्रिणीने तिच्याही नकळत एक कानमंत्र दिला. ‘हॅपीनेस इज अ हॅबिट’ आनंदी असणे ही एक सवय आहे असा मी लगेच शब्दश: अर्थही काढला मराठीत. पण मग हळुहळू त्या वाक्यातून आणखी काय काय गवसत गेलं. असे कित्येकदा होतेच नाही का? म्हणजे आत्ता जे आकलन झालेय त्यातले गहिरेपण कालांतराने अधिकाधिक नजरेस पडू लागते.
Continue Reading