Back to Top

Tag Archives: पालकसभा

पालकसभा

पालकसभा
भाग २
माझं लहानपण शहरी भागात गेलं . तिथे कधी मला टायर वगैरे खेळायला मिळाला नाही. त्यामुळे अन्वयच्या पालकसभेत टायरमध्ये उड्या मारा वगैरे प्रकार करायला खूप धम्माल आली.
अनेक आयांनी अगदी लाईन लावून दोरीच्या उड्या मारल्या. खूप जणींनी नंतर सांगितलं की शाळा सुटल्यानंतर , लग्न झाल्यावर त्या हे खेळ खेळल्याच नव्हत्या . काहीजणी घुंगरू बांधून सगळ्यांसमोर नाचायला घाबरत होत्या , त्यांना तयार करून करून नाचायला लावलं . स्वत:च्या पायातल्या घुंगरांचा आवाज ऐकत आपोआप त्यांच्या चेहऱ्यावर एक हसू उमटत होतं .
बायांनो स्वत:साठी, स्वत:च्या आनंदासाठी थोडा तरी वेळ काढा .. पाहा तुम्हालाच किती फ्रेश वाटेल हे पण या पालकसभेने अनेकजणींना सांगितलं असेल !

Read more

पालकसभा

पालकसभा

भाग १
पालकसभा म्हंटलं की , इतर पालकांना भीती वाटते पण अन्वयच्या शाळेची पालकसभा असली की आम्हाला उत्साह येतो. कारण आमच्या पालकसभेत आम्ही मुलांसारखे खेळ खेळतो , सोबत गातो आणि नाचतो सुद्धा ! प्रत्येक पालकाला परत एकदा मूल होण्याची संधी देणारी आणि त्यातून आपल्या मुलांना समजून घेण्यासाठी तयार करणारी ही आगळी वेगळी पालकसभा आणि तशीच आगळी वेगळी अन्वयची शाळा – डोसीबाई जीजीभॉय प्राथमिक शाळा , गोरेगाव . – मराठी माध्यम .
या पालकसभेत आम्हा सर्वांसाठी वेगवेगळ्या वर्गात खेळ मांडून ठेवले होते. जे मुलं रोज करतात ते आम्हाला करायचं होतं . आम्ही इंग्रजीचे शब्द बनवले , सोंगट्या वापरून गणितं सोडवली , घुंगरू घालून नाचलो , मातीकाम केलं , टायरमधून उड्या मारल्या , भोवरा – दोरीच्या उडया , ठोकळे रचणे , चित्र काढणे .. अशी सगळी धम्माल केली. शाळेत असताना करायचो तसा टवाळपणा पण केला. काही गोष्टी करायचा कंटाळा पण केला . आणि मग मनाशीच आपण मुलांकडून सगळं शिस्तीने झालं पाहिजे अश्या अपेक्षा करतो त्याचा विचार ही केला.
या पालकसभेत सर्व पालकांना पाव किलो गवारीची भाजी घेऊन बोलावलं होतं . नवरा बायकोने मिळून गवार निवडायची असा एक टास्क होता – त्यातून घरी कोण किती काम करतं . मुलांकडे लक्ष देणं ही फक्त आईचीच जबाबदारी आहे का ? यासारख्या खूप महत्वाच्या गप्पा पण झाल्या.
अश्या पालकसभा पालक म्हणून खूप आनंद देऊन जातात . आपलं मूल एका छान शाळेत जातंय . तिथे ते फक्त रट्टा मारण्यासाठी तयार न होता माणूस म्हणून वाढणार आहे हा विश्वास वाटतो . सर्व मुलांना अशी आनंदी शाळा मिळो आणि सगळ्या पालकांना अश्या नाचता गाता येणाऱ्या पालकसभा मिळोत !

Read more