हरवलेले पुणे

मूल्य ४००₹ टपाल ३०₹ एकूण ४३०₹

हरवलेल्या पुण्याची ही माहिती पुन्हा पुन्हा सांगणे फार जरुरीचे आहे ; कारण आता तर काळाच्या अनाकलनीय ओघात बरेच काही फार चटकन हरवून जात आहे . स्मरणशक्तीलासुद्धा मर्यादा असतात . जुन्या गोष्टी विस्मृतीत जायलाही फार वेळ लागत नाही .

त्याचप्रमाणे अक्षय्य टिकवण्यासाठी कोणत्याही गोष्टीला उजाळा हवाच , आपल्या पुणे शहराचा समृद्ध वारसाही सतत नव्या पिढीच्या नजरेसमोर असला पाहिजे , तरच त्यांना त्याची जाणीव राहील .

हा विषय इतिहासाच्या बासनात गुंडाळून ठेवण्याचा नव्हे किंवा संशोधकांच्या मनोरंजनाचा खेळ नव्हे . प्रत्येक पुणेकराच्या मनात तेवती राहणारी ही एक अस्मिता आहे . ती जपलीच पाहिजे . Continue Reading