Breast feeding series no 6

पाहिले 10 दिवस हे बाळासाठी आणि आईसाठी अनेक नव्या गोष्टी शिकण्याचे असतात .आई जशी खूप दिव्यातून गेलेली असते ( डिलिव्हरी / सीजर , त्यानंतर चे टाके दुखणे , थकवा , वगैरे ) त्याच प्रमाणे ,आईच्या गर्भाशयात नऊ महिने आरामात राहिलेले बाळ ,अचानक एके दिवशी त्या आरामाच्या जागेतून बाहेर आलेले असते .👶🏻☺️

दोघांसाठी हा कठीण समय असतो 😊

Read more