Breast feeding series no 7.

👶🏻👶🏻👶🏻👶🏻

प्रसूतीनंतर पहिल्या काही दिवसांत स्तनपानासाठी येणाऱ्या समस्या आज आपण पाहू

🛑 1. सदा भुकेलं बाळ
🤱🤱🤱🤱🤱

हे बाळ सदा प्यायला मागत असते ,एक एक तास पीत असले तरी त्याचे समाधान होत नाही , त्यामुळे आई दमून जाते ,व त्यामुळे तिची मानसिक व शारीरिक स्थिती बाळाला दूध पाजण्याची रहात नाही .असेच चालू राहिले तर lactation failure म्हणजे आईचे दूध पुरेसे न येणे होऊ शकते !

Read more