#गणित
#शिवणकला

“ज्याला शिवणकाम चांगले जमते त्याचे गणित चांगले असतेच.”
या विधानाचा व्यत्यासही सत्य होऊ शकतो 😅

दोन्हीतले कॉमन टॉपिक

* लांबी, रुंदी, उंची
* गुणोत्तर, प्रमाण, पट
* ल.सा. वि, म. सा. वि. Continue Reading