#learningdisability
#remedialteaching
#studyskills

अध्ययन अक्षमता – खरी आणि फसवी…

या लेखातील प्रत्येक शब्द एक शालेय मानस तज्ञ आणि शिक्षिका म्हणून अत्यंत जबाबदारीने आणि पुरेसे अनुभव घेऊन झाल्यावर लिहीत आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून मुलांच्या अभ्यास विषयक विशेषतः मार्क विषयक समस्या घेऊन समुपदेशनासाठी येणाऱ्या पालकांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यांच्या तक्रारी साधारण अशा असतात.

* खूपदा सांगितलं अभ्यास कर.. अभ्यास कर..तरी ऐकतच नाही…

* सारखं मागे लागावं लागतं अभ्यासासाठी Continue Reading