Back to Top

Tag Archives: career guidence

Day out with daughter

Day out with daughter
मुलीची दहावीची परीक्षा झाली असल्याने त्यानंतर काय असे अनेक प्रश्न माझ्या मनात चालू आहेत नव्हे अनेक पॅरेंटच्या मनात चालू असतात. कोणती शाखा,? कोणते महाविद्यालय? कोणता खाजगी क्लास लावायचा ? या गर्तेत पॅरेण्ट अडकून जातात. मुलांचे मात्र ठरलेले असते आणि पॅरेण्टस विनाकारण टेन्शन मध्ये राहतात. त्यामुळे जरा स्वतःला रिलेक्स करण्यासाठी आणि मुलीला विविध क्षेत्रातील तद्न्य व्यक्तीना भेटण्यासाठी आज बाहेर पडलो. Continue Reading

मोठेपणी तू काय होणार ?

लहान मुलांना सहज प्रश्न विचारतात मोठेपणी तू काय होणार ?

हे खरंच असं विचारणं कितपत योग्य आहे?

बऱ्याचदा लहान मुलांवर मोठ्या लोकांच्या अतृप्त इच्छा लादल्या जातात. आपल्याला जे करता आले नाही ते तू कर सांगितले जाते. किंवा पालकांनाही निट समजत नसतय कि आपले मुल नक्की काय करायला जन्माला आलय तर त्या मुलाला काय समजणार डोंबल ?
मोठ्यांच निम्म लाईफ संपते तरी समजत नाही तर लहान मुलांना आपण कोणीतरी काय व्हायचं म्हणजे नक्की काय करायचं ? हे खरंच माहिती असतं का ?

मला वाटतं त्यांना ते समजत नाही . तुम्हाला तरी माहिती होतं का हो लहानपणी की मोठेपणी तुम्ही काय होणार ? पण तरी आपण लहान मुलांना विचारत राहतो तू मोठेपणी कोण होणार ? Continue Reading

Aptitude test – कल किंवा अभिक्षमता चाचणी

#Careerguidance
#Careercounseling

Aptitude test – कल किंवा अभिक्षमता चाचणी – का करायची किंवा करायची नाही?

❌✅⚓

साधारण चाळीस पन्नास वर्षांपूर्वीपर्यंत करिअरचे मोजके पर्याय लोकांना माहीत होते. इंजिनियर, डॉक्टर, वकील, रेल्वे, पोस्ट, नर्स, शिक्षिका, सरकारी किंवा खासगी नोकरी, कारखान्यात नोकरी इ.
👩‍🎓👩‍🏫👷🤵⛑️

ज्यांचा घरचा काही व्यापार, उद्योग धंदा, दुकान वगैरे असेल ते तोच पुढे चालू ठेवत. नाटक, सिनेमा किंवा खेळ ही Continue Reading